Niniejsza polityka prywatności Madde Studio określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu maddestudio.pl.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.maddestudio.pl, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Administrator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Madde Studio Kamila Potocka, 50-118 Wrocław, ul. Więzienna 1-4/3, NIP 8971870417

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: [email protected]

Gromadzone dane

Gromadzone przez Administratora dane obejmują:

1. W przypadku osoby prywatnej:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • adres
 • telefon
 • e-mail

2. W przypadku firmy:

 • imię i nazwisko
 • nazwa
 • NIP
 • adres prowadzenia działalności
 • telefon
 • e-mail

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa umowy o świadczenie usług oferowanych przez Madde Studio Kamila Potocka, wykonania zawartej przez Madde Studio Kamila Potocka umowy o świadczenie usług oferowanych przez Madde Studio Kamila Potocka, a także wykonania ciążących na Madde Studio Kamila Potocka obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych – prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Madde Studio Kamila Potocka umowy o świadczenie usług oferowanych przez Madde Studio Kamila Potocka, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Madde Studio Kamila Potocka działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Madde Studio Kamila Potocka ciążącego na Madde Studio Kamila Potocka obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.